Lana Stergulec Žuran

LANA STERGULEC ŽURAN, rojena 1990 v Mariboru, je začela svoje glasbeno izobraževanje iz klavirja  pri prof. Vlasti Bezjak. Na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor je leta 2009 uspešno zaključila srednjo stopnjo iz klavirja (prof. Tatjana Dvoršak, prof. Saša Gerželj-Donaldson) in teorije (prof. Robert Kamplet). V času šolanja je prejela nagrado za izjemen napredek in diplomo dr. Roman Klasinc Konservatorija za glasbo in balet Maribor za izjemne glasbene dosežke.  V letu 2009 se je vpisala na Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti v Gradcu v razred prof. Manfred Tausch. V letu 2017 je zaključila svoje šolanje na podiplomskem pedagoškem študiju klavirja v Gradcu. Od leta 2014 je zaposlena na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor – dislocirana enota Šentilj, kjer poučuje klavir in komorno glasbo ter korepetira. Redno obiskuje seminarje koncertne in pedagoške tematike, sodeluje z zbori in deluje v raznih komornih zasedbah.

TOP