Nuša Gregorič

NUŠA GREGORIČ je po končanem nekdanjem 10-letnem programu glasbene šole in splošnem programu Gimnazije Koper diplomirala leta 1980 na Akademiji za glasbo (klavir, višješolski študij) v Ljubljani v razredu prof. Igorja Dekleve. Leta 1981 se je zaposlila na Glasbeni šoli Koper (takrat Center za glasbeno vzgojo Koper). Leta 2003 je diplomirala še na oddelku za glasbeno pedagogiko na ljubljanski Akademiji za glasbo. Vsa leta se udeležuje številnih seminarjev in mednarodnih konferenc. Veliko znanja ji je dala dvoletna pedagoška šola prof. Sijavuša Gadžijeva za učitelje pianiste v Gorici, ki jo je organizirala Zveza primorskih glasbenih šol. Junija 2005 je opravila tudi Šolo za ravnatelje na Brdu pri Kranju. Ministrstvo za šolstvo ji je leta 2004 podelilo naziv svetnica.

Prva leta svoje zaposlitve je poučevala nauk o glasbi, klavir ter korepetirala. Ustanovila je društvo Glasbena mladina Koper in v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije poskrbela za živahno glasbeno življenje v občini Koper do leta 1985. Od aprila 1993 je prevzela mesto pomočnice ravnatelja. Kljub delu pomočnice ravnatelja je obdržala ves svoj klavirski razred in še naprej korepetirala. Njeni učenci so prejeli številne nagrade na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Kot korepetitorica je sodelovala z mladimi glasbeniki, ki so prejeli najvišje nagrade na številnih državnih (tudi še jugoslovanskih) in mednarodnih tekmovanjih. Prav tako je sodelovala kot korepetitorica z izjemno uspešnim Mladinskim pevskim zborom Glasbene šole Koper pod vodstvom Maje Cilenšek. S številnimi prvonagrajenci je nastopala na zaključnih koncertih tekmovanja TEMSIG ter snemala za Radio Koper.

Kot pomočnica ravnatelja od leta 1993 do 2007 si je prizadevala za ustvarjalno timsko delo. S sodelavci je pripravljala številne odmevne javne glasbeno-scenske prireditve. Redno je pripravljala komentirane koncerte za učence osnovnih šol in vrtcev. Skrbela je tudi za stike s šolami v tujini in mednarodne izmenjave. Najodmevnejše je bilo sodelovanje s Centralno glasbeno šolo mesta Prage in mednarodni Interegg projekt »Benetke in Koper skozi čas in prostor«

Sodelovala je pri organizaciji klavirskih seminarjev, regijskih tekmovanj, srečanj glasbenih šol Zveze primorskih glasbenih šol; pri izbiri propozicij za regijska tekmovanja; pri organizaciji slovenskih klavirskih dnevov v Kopru, Postojni in Novi Gorici z Društvom klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA; dala je pobudo za razpis natečaja za mladinsko klavirsko literaturo in izid nagrajenih skladb v zbirki Klavirske pisanice. Objavljala je strokovne prispevke v Primorskih sozvočjih, revijah Glasba v šoli in Virkli. Sodelovala je tudi s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem pri izdelavi pedagoških pripomočkov (za prof. Mirka Slosarja) ter pripravila predavanje na temo Usmerjanje otrok v institucionalno glasbeno izobraževanje za vzgojiteljice v sodelovanju s prof. Bogdano Borota. Kot zunanji dopisnik Radia Koper je vrsto let pisala komentarje o glasbenih dogodkih v Slovenski Istri in skrbela za medijsko pokrivanje dogodkov v glasbeni šoli.

Ob ustanovitvi umetniške smeri na Gimnaziji Koper, leta 2000, je ves čas pomočništva koordinirala delo z ravnatelji Gimnazije Koper. Od leta 2010 je članica Izvršnega odbora Društva klavirskih pedagogov Slovenije – Epta, od leta 2016 pa glavna urednica društvene strokovne revije VirKLA.

TOP