Suzana Zorko

SUZANA ZORKO je po zaključeni Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani nadaljevala študij klavirja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Po končani diplomi se je vrnila na takratno Srednjo glasbeno in baletno šolo (sedanji Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), kjer poučuje mlade pianiste na nižji in srednji stopnji. Dolga leta je delovala kot korepetitorka pevcem v okviru šole in izven nje ter z njimi s svojo umetniško podporo posegala po najvišjih nagradah in priznanjih na državni ter mednarodni ravni.

Od leta 2011 je na KGBL prevzela vlogo pomočnice ravnateljice OE GŠ, kjer deluje kot organizatorka koncertnih dogodkov in izobraževalnih seminarjev v okviru inštitucije ter sledi razvoju in rezultatom domačih in tujih tekmovanj.

Decembra 2018 je bila vodja 1. mednarodnega tekmovanja Janez Matičič, zabeleženega kot zelo odmeven dogodek na visoko kvalitetni ravni.

V prostem času deluje kot predsednica društva klavirskih pedagogov DKPS –

EPTA, kjer se zavzema za povezovanje in skupno rast klavirskih pedagogov Slovenije.

Njena vizija je posodabljati učno okolje in vsebine za celostni razvoj mladih glasbenikov.

TOP